BiH Obrazovanje Vijesti

U BiH školama se ukida BHS jezik – ZADNJU RIJEČ IMAJU RODITELJI UČENIKA


Ministarstvo obrazovanja Sarajevskog Kantona-a službeno je počelo a provedbom upute prema kojoj su škole dužne provesti anketu kod roditelja djece kako bi se u školskoj dokumentaciji upotrebljavao samo jedan od službenika jezika u BiH, dakle ili bosanski ili hrvatski ili srpski jezik.


Ova promjena najavljivana je još prije godinu.

Naime, godinama se u gotovo svim školama u Federaciji BiH koristio termin BHS jezik, što je oznaka za bosanski, hrvatski i srpski jezik, međutim, u Sarajevskom Kantonu to više neće biti tako.

Tako je ministar obrazovanja Sarajevskog Kantona Elvir Kazazović službeno izdao uputstvo o pisanju naziva u okviru koje se nalazi i anketa namijenjena roditeljima u kojoj ih se pita da se opredijele za naziv maternjeg jezika njihova djeteta.

U objavljenom aktu priloženo je izjašnjenje u kojem se od roditelja traži da se izjasne za jedan od tri jezika, bosanski, hrvatski ili srpski, a što će biti navedeno u javnim ispravama, dnevniku i ostaloj pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji.

Iz Ministarstva su svim školama uputili instrukciju naglašavajući da uvažavaju odredbe novog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim je uređeno pisanje upotrebe jezika i pisma u nastavi.

Tako će u javnim ispravama, razrednoj knjizi i pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji nakon provedene ankete među roditeljima naziv predmeta glasiti “bosanski jezik i književnost”, “srpski jezik i književnost” ili “hrvatski jezik i književnost”.


Klikom na "Sviđa mi se"  podržite naš rad!

© Tekst možete prenositi samo uz navođenje IMENA IZVORA i objavom linka prema izvornom članku.


Podjeli prilog

FACEBOOK

Website Design Company in BangladeshHigh Risk Solutions Merchant Account Services